Select Page

เจ้าหน้าที่ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 เข้าร่วมอบรม CPR Basic Life Support

เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน เสริมสร้างความมั่นใจให้กับ ผู้ใช้บริการ ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ทุกท่าน

#นึกถึงศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจร นึกถึงเรา เฮลธ์แคร์เอ็นเตอร์ไพรซ์
#HealthcareEnterprises
#ProfessionalImagingCenterNEARYou