Select Page
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์เอ็ม.อาร์.ไอ เพื่อการตรวจวินิจฉัยชั้นสูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์เอ็ม.อาร์.ไอ เพื่อการตรวจวินิจฉัยชั้นสูง

ศูนย์กาฬสินธ์ เอ็ม.อาร์.ไอ (Kalasin MRI) โดยบริษัท เฮลธ์แคร์ อิมเมจจิ้ง จำกัด ขอขอบคุณ ท่านผู้ว่า สนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์เอ็ม.อาร์.ไอ เพื่อการตรวจวินิจฉัยชั้นสูง สะดวกรวดเร็วสร้างความมั่นใจให้พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์กาฬสินธ์ เอ็ม.อาร์.ไอ เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนน้ำพุ จังหวัดกาฬสินธุ์ เบอร์โทร 0612717523

กิจกรรมร่วมฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

กิจกรรมร่วมฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โดยบริษัทเฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เข้าร่วมฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

นึกถึงศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจร นึกถึงเรา เฮลธ์แคร์เอ็นเตอร์ไพรซ์
#HealthcareEnterprises
#ProfessionalImagingCenterNEARYou

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ และ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดซ้อมฝึกอบรมเทคนิคการช่วยชีวิต และการทำ CPR ให้กับผู้ป่วยภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน CT-Scan

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ และ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดซ้อมฝึกอบรมเทคนิคการช่วยชีวิต และการทำ CPR ให้กับผู้ป่วยภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน CT-Scan

เรื่องบริการเรามั่นใจ และเราให้ความสำคัญในการอบรมให้ความรู้อีกด้วย!

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดซ้อมฝึกอบรมเทคนิคการช่วยชีวิต
และการทำ CPR ให้กับผู้ป่วยภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน CT-Scan โดยทีมงานพยาบาลที่มีประสบการณ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ ประสิทธิภาพ และเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการ แก่ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน

นึกถึงศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจร นึกถึงเรา เฮลธ์แคร์เอ็นเตอร์ไพรซ์

#HealthcareEnterprises
#ProfessionalImagingCenterNEARYou

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-Scan โรงพยาบาลนครพนม เปิดให้บริการแล้ววันนี้!

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-Scan โรงพยาบาลนครพนม เปิดให้บริการแล้ววันนี้!

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-Scan โรงพยาบาลนครพนม เปิดให้บริการแล้ววันนี้!

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-Scan โดย บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ณ โรงพยาบาลนครพนม เปิดให้บริการแล้ววันนี้!
ศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจรแห่งใหม่! ให้บริการ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
CT-Scan Canon Medical 160 slices ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการกับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมแล้ววันนี้!

นึกถึงศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจร นึกถึงเรา เฮลธ์แคร์เอ็นเตอร์ไพรซ์

#HealthcareEnterprises
#ProfessionalImagingCenterNEARYou

โรงพยาบาลบางใหญ่ จ. นนทบุรี พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้!

โรงพยาบาลบางใหญ่ จ. นนทบุรี พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้!

ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-SCAN
โรงพยาบาลบางใหญ่ จ. นนทบุรี พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้!
โดย บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด

นำโดย นายแพทย์ชูศักดิ์ วรงค์ชยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางใหญ่และร่วมรับมอบ ชุด PPE
เพื่อสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยของโรงพยาบาล ศูนย์ตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-SCAN
โรงพยาบาลบางใหญ่ ได้ใช้เครื่องมือชั้นนำ และเทคโนโลยีอันสมัย พร้อม บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ
สามารถตรวจรักษาได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ

เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน ได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยเฉพาะพี่น้องชาวนนทบุรี และจังหวัดใกล้เคียง
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 081-1392214 ตลอด 24 ชั่วโมง

#โรงพยาบาลบางใหญ่
#CTSCAN
#HealthcareEnterprises
#ProfessionalImagingCenterNEARYOU