Select Page
ประมวลภาพบรรยากาศงาน “AGM2023”

ประมวลภาพบรรยากาศงาน “AGM2023”

ประมวลภาพบรรยากาศงาน “AGM2023”

กลุ่มบริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค และ ไทย จีแอล ได้จัดขึ้นสำหรับพนักงานทุกท่านของเรา เพื่อรับทราบทิศทาง กลยุทธ์ โครงสร้างองค์กร รวมถึงได้ติดตามผลการดำเนินงานของแผนกต่างๆ และส่งมอบความรัก ความสุข ความสนุก ให้กับพนักงานทุกท่านไปพร้อมๆกัน
– โดยจัดขึ้น ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ
– เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคมที่ผ่านมา

กิจกรรมภายในงาน อาทิ
– รับฟังวิสัยทัศน์และความห่วงใยจากทีมท่านผู้บริหาร
– มอบรางวัล Long Service Award
– เสิร์ฟความสนุกกับมินิคอนเสิร์ตและการแสดงจากพนักงาน
– กิจกรรมแจกรางวัล Lucky Draw

ขอขอบคุณทีมผู้บริหารที่ได้ส่งมอบความสุข ความสนุกให้กับพนักงานและขอขอบคุณทีมงานทุกท่านที่รังสรรค์งานนี้ให้เกิดขึ้นได้อย่างอลังการ สุดๆ สุดท้ายนี้จะขาดไม่ได้เลย ขอบคุณ “พนักงานทุกท่านที่ร่วมเดินเคียงข้างกันมาตลอดเส้นทาง ไปด้วยกันต่อนะครับ”

#AGM2023 #ACD2024
#KeepEmployeesHappy
#CMCbiotechAndThaiGLGroupOfCompanies

ประชุมวิชาการรังสีวิทยา REFRESHER RADIOLOGY COURSE 2024

ประชุมวิชาการรังสีวิทยา REFRESHER RADIOLOGY COURSE 2024

ประชุมวิชาการรังสีวิทยา REFRESHER RADIOLOGY COURSE 2024 1st PMK ANNUAL MEETING ใน 31 ม.ค.67 เวลา 08.00-16.00 ณ ห้องประชุมพลโทผ่อง – จำลอง มีคุณเอี่ยม ชั้น 10 อาคารพัชรกิตติยาภา รพ.รร.6
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์เอ็ม.อาร์.ไอ เพื่อการตรวจวินิจฉัยชั้นสูง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์เอ็ม.อาร์.ไอ เพื่อการตรวจวินิจฉัยชั้นสูง

ศูนย์กาฬสินธ์ เอ็ม.อาร์.ไอ (Kalasin MRI) โดยบริษัท เฮลธ์แคร์ อิมเมจจิ้ง จำกัด ขอขอบคุณ ท่านผู้ว่า สนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์เอ็ม.อาร์.ไอ เพื่อการตรวจวินิจฉัยชั้นสูง สะดวกรวดเร็วสร้างความมั่นใจให้พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์กาฬสินธ์ เอ็ม.อาร์.ไอ เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนน้ำพุ จังหวัดกาฬสินธุ์ เบอร์โทร 0612717523

กิจกรรมร่วมฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

กิจกรรมร่วมฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี โดยบริษัทเฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เข้าร่วมฝึกอบรมเสริมสร้างสมรรถนะของบุคลากรด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2566 ณ โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี

นึกถึงศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจร นึกถึงเรา เฮลธ์แคร์เอ็นเตอร์ไพรซ์
#HealthcareEnterprises
#ProfessionalImagingCenterNEARYou

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ และ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดซ้อมฝึกอบรมเทคนิคการช่วยชีวิต และการทำ CPR ให้กับผู้ป่วยภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน CT-Scan

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ และ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดซ้อมฝึกอบรมเทคนิคการช่วยชีวิต และการทำ CPR ให้กับผู้ป่วยภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน CT-Scan

เรื่องบริการเรามั่นใจ และเราให้ความสำคัญในการอบรมให้ความรู้อีกด้วย!

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ได้จัดซ้อมฝึกอบรมเทคนิคการช่วยชีวิต
และการทำ CPR ให้กับผู้ป่วยภายในพื้นที่ปฏิบัติงาน CT-Scan โดยทีมงานพยาบาลที่มีประสบการณ์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะ ประสิทธิภาพ และเพิ่มความมั่นใจในการให้บริการ แก่ผู้เข้ารับบริการทุกท่าน

นึกถึงศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจร นึกถึงเรา เฮลธ์แคร์เอ็นเตอร์ไพรซ์

#HealthcareEnterprises
#ProfessionalImagingCenterNEARYou