Select Page
เจ้าหน้าที่ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10  เข้าร่วมอบรม CPR Basic Life Support

เจ้าหน้าที่ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 เข้าร่วมอบรม CPR Basic Life Support

เจ้าหน้าที่ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลสัตหีบ กม.10 เข้าร่วมอบรม CPR Basic Life Support

เพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญ และทักษะในการดูแลผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน เสริมสร้างความมั่นใจให้กับ ผู้ใช้บริการ ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ทุกท่าน

#นึกถึงศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจร นึกถึงเรา เฮลธ์แคร์เอ็นเตอร์ไพรซ์
#HealthcareEnterprises
#ProfessionalImagingCenterNEARYou

พิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

พิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

พิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การกวินพงศ์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายทวี  เสริมภักดีกุล และท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ มาเป็นประธานในการเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

#นึกถึงศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจร นึกถึงเรา เฮลธ์แคร์เอ็นเตอร์ไพรซ์
#HealthcareEnterprises
#ProfessionalImagingCenterNEARYou

พิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 26 มิถุนายน 2567

พิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 26 มิถุนายน 2567

พิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 26 มิถุนายน 2567

โดยได้รับเกียรติจากท่าน นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดศูนย์ฯ, นพ.พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับโดย คุณเจษฎา คงสมนาม

#นึกถึงศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจร นึกถึงเรา เฮลธ์แคร์เอ็นเตอร์ไพรซ์
#HealthcareEnterprises
#ProfessionalImagingCenterNEARYou

พิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) โรงพยาบาลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) โรงพยาบาลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) โรงพยาบาลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

พิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT scan) โรงพยาบาลอู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับเกียรติโดย ท่านพระครูสุวรรณประชานุกูล รองเจ้าคณะอำเภออู่ทอง นายแพทย์ รัฐพล เวทสรณสุธี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุพรรณบุรี และแพทย์หญิงสมพิศ จำปาเงิน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอู่ทอง เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ โดยมี คุณภิญโญ พิชยวัฒน์ ผู้จัดการบริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเทค จำกัด เป็นผู้กล่าวต้อนรับ

#นึกถึงศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจร นึกถึงเรา เฮลธ์แคร์เอ็นเตอร์ไพรซ์
#HealthcareEnterprises
#ProfessionalImagingCenterNEARYou

ร่วมแนะแนวแนวทางการประกอบอาชีพ รังสีเทคนิค เนื่องจากงาน RT Job fair Rangsit University

ร่วมแนะแนวแนวทางการประกอบอาชีพ รังสีเทคนิค เนื่องจากงาน RT Job fair Rangsit University

ร่วมแนะแนวแนวทางการประกอบอาชีพ รังสีเทคนิค เนื่องจากงาน RT Job fair Rangsit University

บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เข้าร่วมแนะแนว แนวทางการประกอบอาชีพ รังสีเทคนิค เนื่องจากงาน RT Job fair Rangsit University
วันที่ 10 พฤษภาคม 2567
โดยผู้เข้าร่วมบรรยายนักศึกษาที่จบปีการศึกษา 2566
และ นักศึกษาชั้นปีที่ 3

บรรยายโดยคุณทิพามัธย์ คุ้มครอง ผู้จัดการแผนกรังสีวินิจฉัย ณ ห้องประชุม Auditorium
อาคารรัตนคุณากร (ตึก 11)

นึกถึงศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจร นึกถึงเรา เฮลธ์แคร์เอ็นเตอร์ไพรซ์

#HealthcareEnterprises
#ProfessionalImagingCenterNEARYou

พิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) โรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

พิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) โรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

พิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT Scan) โรงพยาบาลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 7 พฤษภาคม 2567
ได้รับเกียรติประธานในพิธีเปิด โดยนพ.ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ผอ.วันฉัตร ชินสุวาเทย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางจาก ร่วมเปิดศูนย์และตัดริบบิ้น

โดยมี คุณทิพามัธย์ คุ้มครอง ผู้จัดการแผนกรังสีวินิจฉัย บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด เป็นผู้กล่าวรายงาน

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์โรงพยาบาลบางจาก โดย บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด พร้อมแล้วที่จะเปิดให้บริการพี่น้องชาวพระประแดงทุกท่าน ให้บริการ 24 ชั่วโมง ด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ที่ทันสมัย

นึกถึงศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจร นึกถึงเรา เฮลธ์แคร์เอ็นเตอร์ไพรซ์

#HealthcareEnterprises
#ProfessionalImagingCenterNEARYou