Select Page
ทีมผู้บริหาร Healthcare Enterprises Co., Ltd. และ Canon (HIT), Vital Images ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ทีมผู้บริหาร Healthcare Enterprises Co., Ltd. และ Canon (HIT), Vital Images ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

ทีมผู้บริหาร Healthcare Enterprises Co., Ltd. และ Canon (HIT), Vital Images ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของทางบริษัทฯ โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาลให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-SCAN จังหวัดลพบุรี ได้แก่ ศูนย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ และ ศูนย์โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

#HealthcareEnterprises
#ImagingCenterSolutions