รายการบริการเคียงข้างคุณ #ServiceForYou EP.1 “ความปลอดภัยทางรังสี” ในการตรวจและรักษาทางด้านรังสี วันนี้ขอเสนอเรื่อง “ความปลอดภัยทางรังสี”ในการตรวจและรักษาทางด้านรังสี วันนี้เราข้อมูลสั้นๆเกี่ยวกับอันตรายและความปลอดภัยทางรังสี เพื่อจะได้ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว...

read more