Select Page

พิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ วันที่ 28 มิถุนายน 2567

โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์โอภาส การกวินพงศ์ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายทวี  เสริมภักดีกุล และท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายแพทย์จักราวุธ จุฑาสงฆ์ มาเป็นประธานในการเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

#นึกถึงศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจร นึกถึงเรา เฮลธ์แคร์เอ็นเตอร์ไพรซ์
#HealthcareEnterprises
#ProfessionalImagingCenterNEARYou