Select Page

พิธีเปิดศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ โรงพยาบาลบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี วันที่ 26 มิถุนายน 2567

โดยได้รับเกียรติจากท่าน นพ.จิรชาติ เรืองวัชรินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดศูนย์ฯ, นพ.พิชิต สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านนาสาร กล่าวรายงาน และกล่าวต้อนรับโดย คุณเจษฎา คงสมนาม

#นึกถึงศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจร นึกถึงเรา เฮลธ์แคร์เอ็นเตอร์ไพรซ์
#HealthcareEnterprises
#ProfessionalImagingCenterNEARYou