Select Page

“สุขภาพที่ดีของพนักงานคือสิ่งที่เราอยากมอบให้💝

ทางผู้บริหารกลุ่มบริษัท ซี เอ็ม ซี ไบโอเท็ค และไทย จีแอล ตระหนักและให้ความสำคัญต่อสุขภาพของพนักงานทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทางบริษัทฯ จึงขอมอบ ”หน้ากากผ้าชนิดป้องกันไวรัสและฝุ่นละอองให้กับพนักงาน Back Office ทุกท่าน” เพื่อความปลอดภัยห่างไกลไวรัส และสุขภาพที่ดีของพนักงาน

#การ์ดไม่ตก
#ใส่หน้ากากกันเถอะ
#SocialDistancing
#ห่างกันสักพักแต่รักเหมือนเดิม