Select Page

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-Scan โรงพยาบาลนครพนม เปิดให้บริการแล้ววันนี้!

ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-Scan โดย บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ณ โรงพยาบาลนครพนม เปิดให้บริการแล้ววันนี้!
ศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจรแห่งใหม่! ให้บริการ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์
CT-Scan Canon Medical 160 slices ด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย พร้อมเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ พร้อมให้บริการกับพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมแล้ววันนี้!

นึกถึงศูนย์รังสีวินิจฉัยครบวงจร นึกถึงเรา เฮลธ์แคร์เอ็นเตอร์ไพรซ์

#HealthcareEnterprises
#ProfessionalImagingCenterNEARYou