Select Page

ภัยเงียบจากโรคกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด

อาการ
เจ็บบริเวณกลางหน้าอกแน่นเหมือนหัวใจถูกบีบ หายใจไม่อิ่ม แน่นอึดอัด เจ็บบริเวณลิ้นปี่ แน่นเหมือนลมดัน อาหารไม่ย่อย ปวดไหล่ แขน กราม สะบัก ต้นคอ ปวดฟัน อาการร่วมอย่างอื่น เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หน้ามืด

ปัจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดหลอดเลือดหัวใจตีบ
– ความดันโลหิตสูง
– ไขมันในเลือดสูง
– ขาดการออกกำลังกาย
– เบาหวาน
– สูบบุหรี่
– ความเครียด