Select Page

ศูนย์กาฬสินธ์ เอ็ม.อาร์.ไอ (Kalasin MRI) โดยบริษัท เฮลธ์แคร์ อิมเมจจิ้ง จำกัด ขอขอบคุณ ท่านผู้ว่า สนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ให้เกียรติเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์เอ็ม.อาร์.ไอ เพื่อการตรวจวินิจฉัยชั้นสูง สะดวกรวดเร็วสร้างความมั่นใจให้พี่น้องชาวจังหวัดกาฬสินธุ์

ศูนย์กาฬสินธ์ เอ็ม.อาร์.ไอ เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 20.00 น. ตั้งอยู่บริเวณวงเวียนน้ำพุ จังหวัดกาฬสินธุ์ เบอร์โทร 0612717523