Select Page

ทีมผู้บริหาร Healthcare Enterprises Co., Ltd. และ Canon (HIT), Vital Images ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของทางบริษัทฯ โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารของโรงพยาบาลให้การต้อนรับ ณ ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ CT-SCAN จังหวัดลพบุรี ได้แก่ ศูนย์โรงพยาบาลบ้านหมี่ และ ศูนย์โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช

#HealthcareEnterprises
#ImagingCenterSolutions