Select Page
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมคลิ๊ก
โรคกระดูกพรุน คือ โรคกระดูกชนิด หนึ่งที่กระดูกเร่มิ เสื่อมจากการสูญเสียแคลเซียมที่สะสมในกระดูก ทำให้กระดูกแตกหักง่ายกว่าปกติ หากเกิดการหักในบริเวรณที่มีผลร้ายก็จะกระทบกับสุขภาพ ร่างกาย จิตใจ เนื่องจากผู้ป่วยอาจต้องช่วยเหลือตัวเองได้น้อยลง