Select Page

โรงพยาบาลอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์มีความสะดวกและใช้เวลาตรวจไม่นานเพราะทุกวินาทีมีความหมาย ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์

บริษัท เฮลธ์แคร์ เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด ให้บริการตรวจด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวดเร็วแม่นยำ และภาพคมชัดของเครื่อง CT scan AQ Prime 160

ใช้เวลาตรวจที่รวดเร็วและมีเทคโนโลยีที่ลดปริมารรังสีแก่ผู้ป่วย สามารถปรับได้ตามรูปร่างของผู้ป่วย  เปิดให้บริการตลอด24 ชั่วโมงในทุกวันอีกหนึ่งความอุ่นใจที่ใช้บริการที่ศูนย์เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของ  Healthcare Enterprises  บริการทันสมัย ใส่ใจทุกบริการ โดยแพทย์ พยาบาล นักรังสีเทคนิค ที่มีประสบการณ์สูงและเชี่ยวชาญ

สนใจติดต่อสอบถามและเข้ารับการตรวจได้ที่ โทร 063-932-3529

ที่อยู่ 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

โรงพยาบาลอุทัยธานี จ.อุทัยธานี

ที่อยู่ 56 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 61000

ที่อยู่

356 Soi Ladphrao 94(Panchamit)Ladphrao Rd., Plab-Pla,
Wangthonglang, Bangkok 10310

Hotline

HOT LINE – 091-772-4009

Tel : 02-9347851

Fax : 02-9347331

E-mail : info@healthcareent.co.th

Copyright © 2019 – HealthCare Enterprises